Hvem er vi

Naturbørnehaven Egebo er normeret til 90 børn i alderen 2,9 - 6 år. Børnene er fordelt på 4 huse, Stammen, Kvisten, Knopperne og Rødderne. Alle 4 huse er beliggende på en stor naturgrund.

De yngste børn indskrives i Stammen, der ligeledes fungerer som åbne- og lukke-afdeling, morgen og eftermiddag, og som ligeledes er det hus, hvor der serveres morgenmad.

Når børnene vurderes parate, udsluses de til de andre huse. Ved udslusning er det altid første prioritet at børnene følges med, og har gode relationer til andre børn, der ligeledes skal udsluses, og der arbejdes pædagogisk med at skabe gode sammenhænge mellem Stammen og det hus der skal modtage barnet. Ved udslusning afholdes der er en samtale mellem forældre, og det hus der skal modtage barnet.

Institutionen har 12 fastansatte, og har derudover kontinuerligt et antal af studerende fra pædagogseminariet, studerende fra pædagogisk assistent uddannelse, samt personer i praktik, løntilskud.

Vi har et meget stort udeareal uden indhegning. Børnehaven er omgivet af volde og beplantning, der fungerer som en naturlig afgrænsning af børnehavens område.

Naturen inddrages som en del af den daglige pædagogik, leg og læring, med henblik på at fremme barnets muligheder i livet. Vi lærer børnene om naturens gang, om at passe på naturen, og hvad den kan bruges til. Børnehaven har dyrehold og børn og forældre hjælper med at passe dyrene i weekender og ferier. Derudover kobles der to gange om året af en uges varighed, en naturvejleder til børnehaven. I ugerne arbejdes der konkret med læringsmål og færdighedsmål. Det kan for eksempel være insekter, planter eller andet konkret viden i forhold til naturen.

Børnene er ude hver dag, og ofte flere gange om dagen. I den forbindelse er det vigtigt, at børnene har det fornødne tøj til rådighed. Om vinteren er det vigtigt, at børnene har to flyverdragter, sådan at der er en tør til både formiddag og eftermiddag.

Børnene inddeles i små læringsgrupper én gang om ugen. I læringsrummene bruges naturen ofte som læringsrum. Det er personalet, der definerer læringsmålene. I den forbindelse ser vi i Egebo forældrene som en vigtigt ressource, og det er vores intention at holde et højt informationsniveau om mål og metoder, sådan at hjemmet kan understøtte pædagogiske tiltag i Egebo. I forbindelse med læringsrummene vil forældrene modtage informationer via Min Institution.

Når børnene i Egebo skal videre i skole, er det til Østerbyskole, Grønvansskolen samt Askov Malt skole. Det er muligt at blive optaget i skole 1. marts, 1. august samt 1. november, det år hvor barnet fylder 6 år.

I forbindelse med skolestart vil der være en samtale mellem personalet i Naturbørnehaven Egebo og hjemmet.

Den pædagogiske læreplan for Egebo finder du her.